Hur fungerar det som anställd?

Inkomstkalkyl

Prova och se vad vår modell gör för din inkomst.

DIN LÖN

Se detaljer

Dina intäkter =

Din årsinkomst =

Månadslön inkl. resultatlön =

Pension och sjukförsäkring =

Resor = 10 000 kr

Utrustning = 10 000 kr

Mobil = 7 000 kr

Utbildning = 25 000 kr

Friskvård = 5 000 kr